Древната история на българите на Балканите

 

 


УВОД:
МИТОВЕТЕ ЗА "ТРАКИ", "СЛАВЯНИ" И "ПРАБЪЛГАРИ"

 

 

Старите историци от векове назад - и наши и чужди - считат балканските народи за стари, древни местни жители.
Версията, че днешните балкански народи са различни от античното население на Балканите е сравнително нова - от 18-19 в. Тя се появява сред западните историци.

Собствената си история ли учим?

Политиката на Великите сили от 18-19 в. - да изкарат балканските народи пришълци на Балканите, за да предявяват претенции върху земите ни - намира силно отражение в тяхната историография. Създават се множество щампи и предрасъдъци в подкрепа на тази версия. Чрез пресата те добиват популярност, а чрез балканските интелектуалци - възпитаници на тези страни и учили там - навлизат и у нас. Те и до днес се поддържат като догми от нашите историци и продължават да объркват историята ни.


МИТЪТ ЗА "ТРАКИТЕ"

Науката "тракология" се появява през 20 в., създадена е от евреина Александър Фол и превърната в семейна наука от неговата фамилия.
Използваната дума "трак" е гръцки изговор на името на едно от тракийските племена (вероятно травси или дерзики). В старогръцкият език тя добива значение на "варварин, чужденец". Тя става обидно прозвище на гръцките пришълци за завареното балканско население. По значение е подобна на "гяурин". Някои задават логичния въпрос, защо семейство Фол не е създало и наука "гяурология" и защо не наричаме населението на Балканите през 15-19 век "гяури".

МИТЪТ ЗА "СЛАВЯНИТЕ"

"Славяни" е политическа категория, която се използва от 17 век - отначало сред хърватските интелектуалци - и се разпространява масово през 18 век. Означава желание за обединение на християните в Османската империя с цел независимост.
Отначало "славянската идея" е използвана за пропаганда от Австро-Унгария срещу Османската империя.
През 18 век тя навлиза в Русия и там е развита от Петър І и от Екатерина Велика в национално понятие. С нейна помощ тези владетели изработват единна национална идея за многобройните народи на империята си - над 120 различни народности.

До 18 век никой източноевропеец няма понятие, че е "славянин". Това е изкуствена идея, която се разпространява по пътя на обществената пропаганда.

Прозвищата "склавини" и "словени" в древността


Наименованието е древно. "Склавини" е друго име на гетите - северните траки, според старите историци.

Едни го свързват с латинската дума за роби, други - с българската "слово".
Според някои, византийското прозвище "склавини" означава също и "еретици, нечестивци".
Когато българските писатели от онези времена използват думата "словени", те явно имат пред вид връзка с езика (слово) - хора, които са писмени на определен език. Езикът явно е старобългарският, писмеността е разпространената от Кирил и Методий. В онези времена хората са знаели, какво имат предвид, днес ни се поднасят спекулации.

Днес

Митът за "славянските народи" се поддържа с примера за сродните езици на сърби, българи, руснаци, чехи, поляци и пр. Всъщност за повечето от тези народи има ясни сведения, че са били под българско културно влияние, а писмеността им е разпространена от български мисионери в различни периоди. Езикът на тази писменост е старобългарският. Реално групата "славянски езици" би трябвало да се нарича Българска група езици. За Източна и Средна Европа българският е това, което е латинският за романските езици (от португалски, през френски, до румънски). Но никой не говори за "романски народи".
Спекулациите започват, когато руснаците наричат този език "славянски", а по тях - и другите източноевропейски държави, които говорят на свои старобългарски диалекти - местни версии на българския език.

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕТО С "ВЕЛИКОТО ПРЕСЕЛЕНИЕ НА НАРОДИТЕ"

За да сме пришълци, старото население на Балканите трябва да е изчезнало, а ние трябва да сме дошли отнякъде другаде. Тук в помощ на историците на Великите сили идва една догма - "Великото преселение на народите" в периода 4-7 век. То може да има основания за Италия и други земи, където с падането на Римската империя, народите се разместват.
Във всички времена и почти навсякъде има разселвания на различни народи.
Но за Балканите няма определени данни старото население да е изчезнало през 4-6 в. Напротив - преди и след този период има пълна приемственост в традиции, фолклор, обичаи, език и пр.

Антите ("славянски клон") всъщност са роднини на траките. "Славянските божества" всъщност са тракийски.


МИТЪТ ЗА "ПРАБЪЛГАРИТЕ"

И тоя народ го има само на хартия и никога не е живял на земята.
Те би трябвало да са монголоиди (тюрки), които обитават палатки (юрти) някъде на североизток от Черно море или някъде в Азия. Повечето време нямат държава, но носят силни административни традиции. Обикалят полетата със стадата си и не живеят на едно място, защото са чергари, но строят монументални каменни градове. Щом идват на Балканите, изведнъж усядат и престават да обикалят. Езикът им изчезва в "славянското море", но се нарича "български", а не "славянски". Те са монголоиди, но потомците им са от бялата раса. Не помнят откъде идват - в "Именника" ясно пише, че Аспарух идва от другия (северния) бряг на р. Дунав. Да идва от по-далеч - не пише. Точно там, според Именника, управляват и владетелите преди него - от другата страна на реката. Не е ясно, как историята на една държава започва от шестия й владетел.

Почитат бог Тенгри и са езичници, но използват само думата "Бог" ("Когато някой търси истината - Бог вижда...") и в България няма никаква следа от името на азиатския бог "Тенгри" - надписът "таггра" в неразчетено полуизтрито изречение може да значи всичко и нищо.

 
Каквото кажат историците - това рисуват художниците

Не донасят никакви стари азиатски монголски обичаи, но в детайли познават и практикуват всичките обичаи на "изчезналите траки". Така до днес. Ползват тракийските могили, за да погребват своите големци и продължават да строят нови надгробни могили, същите като тракийските.
Според днешните историци, владетелите им носят тюркската титла "хан" или "кан", но самите те се наричат с тракийската титла "рих" (резос) - цар, крал. Еспере-рих - така е записано името на Исперих в единия вариант на Именника, Теле-риг - съименник на тракийския цар Телеф, Кот-раг - съименник на тракийския цар Кот (на гръцки Котис) и др. Титлата е сходна със западната "рекс", "ригес" - крал. Другата титла, която използват (в Именника на българските князе) е "княз".
Титла "ХАН" ИЛИ "КАН" НЕ Е ЗАСВИДЕТЕЛСТВАНА в нито един документ или археологически артефакт свързан с древните българи - тя е фантазия. (Преди няколко години един изследовател дори беше обявил прилична парична награда за представяне на доказателство за титла "хан" или "кан" при българите и никой не се отзова. Интересно е, че и волжки българи твърдят, че титлата "хан" на техните владетели им е прикачена в днешно време, а в собствените им извори, писани на арабски, титлата им е "цар".)

А титлата "Канас у Биги" на трима наши владетели - Омуртаг, Маламир и Пресиан - съвременниците им гърци превеждат като "Княз в Бога" (буквален превод на гръцки - "от Бога/в Бога владетел"). 

Същото се оказва и за всеки друг пример за "тюркски, ирански и памирски следи" при "прабългарите" - при по-внимателна проверка се оказва, че уж ги има, ама не съвсем...

"Прабългарите" са по-стари от тюрките, но произлизат от тях.
Иска се въображение, за да си ги представим.

 

 

 

Comments: 21
 • #21

  ирена (Tuesday, 17 October 2017 09:02)

  servorum /лат./ значи робите
  slaves /англ./ значи робите

 • #20

  Тачо (Tuesday, 10 January 2017 11:17)

  Историята ни, за съжаление, се пише въз основа най-вече на гръцки източници. За гърците всички, които не са елини са варвари от древни времена. А по-късно, когато приемат православното християнство за свое верую, всички, които не са православни са езичници. Прадедите ни живеят по нашите земи от незапомнени времена и са били християни още от зората на християнството, но са били ариани, а не православни (Вторият християнски събор се провежда в Сердика, а част от владиците - и то точно от нашите земи се отцепват и си правят свой събор в Пловдив). Затова в "нашата" история ние винаги сме били варвари и езичници. Официалната дата на нашето покръстване всъщност е приемането на гръцката версия на християнството(православното) като официална. Гърците винаги са били много заинтересовани да ни изкарат пришълци и натрапници и да си присвоят нашата култура и земи като по-стари заселници на Балканите.

 • #19

  Кити (Monday, 12 September 2016 02:40)

  Тангра - Танг Ра - ако Танг значи език или слово, а Ра в Египет е главният Бог-слънце това не означава ли че Тангра всъщност е Божието Слово - Иисус Христос?

 • #18

  ГАЛИНА (Sunday, 12 June 2016 15:49)

  Няма да се учудя че не сме дошли от някъде а са ни преименували от тракийци на монголци

 • #17

  Стефан Филипов (Sunday, 29 May 2016 10:39)

  За съжаление омразата,алчността и невежството управляват този свят от векове.
  Българската философия е била напълно различна,както и начина на живот и виждания на българския народ.Вместо да вземат пример от нас западните така наречени цивилизовани народи и велики сили,както и евреите ционисти са твърдо решени окончателно да ни унищожат.Силно се надявам да не успеят,Българсия дух да се надигне и да покажем на света истинския път.

 • #16

  Vanyna (Wednesday, 09 March 2016 13:37)

  Българите от Родопите, а и българите-мохамедани (така наречените от нас "помаци") се имат за истинските българи, наследници на Аспаруховите...Това ми твърдеше, че се предавало от родовете им, един симпатичен възрастен много бял и синеок българин-мохамеданин от Родопско село, носещ българско име и незнаещ турски език лекар, който за съжаление вече не е между живите...

 • #15

  Перпериком (Saturday, 16 May 2015 18:05)

  http://www.gothi-getae.com/Gothi-qui-et-Getae.html
  В Швейцария излезе от печат на немски книгата „Готи, сиреч Гети“
  В България на български може да се поръча по Интернет на адрес:
  kamen.g@hotmail.com или в книжарницата „Български книжици“ срещу
  Военния клуб в София.

 • #14

  Аспарух (Saturday, 07 March 2015)

  След разпадането на хазарската държава хазарските евреи (евреите ашкенази) се разпръсват постепенно из цяла Европа и на Балканите и именно във Византия една част от тях успяват да подкупят и настроят местната аристокрация и една част от продажните български боляри против руснаците и да скарат Византия с България, именно поради тази причина през 968 г. княз Светослав нахлува и подкрепен от българските боляри превзема Велики Преслав и слага край на царуването на Петър I, характерно за упадъка на България. След което през 970 г. руско-българска войска нахлува в Тракия. Светослав води със себе си претендент за византийския престол - Калокир от Херсонес. Град Филипопол (Пловдив) е превзет и много от продажните български боляри и аристокрация са избити. За съжаление през 971 император Йоан I Цимисхи изпраща войски на север от Стара планина, прогонва Светослав на север от Дунав и пленява цар Борис II. ...

  Източници : уикипедия и

  http://buditeli.info/literatyra/896-genocidyt-nad-bylgarite.html

  И така до ден днешен българи и руснаци имаме един общ враг - наследниците на юдеохазарите=ционистите, които от 25 г. управляват БГ и извършват иномически геноцид над българския народ.

 • #13

  Български усташ (Wednesday, 04 March 2015 09:40)

  Трябва да се добави че комунистическите изверги са мноооооого заинтересовани да бълват точно тези глупости като славянската или други теории! За да ни направят на техни "братя"... Още отдавна россия има имперски интереси към Велика България!

 • #12

  Коврат (Wednesday, 25 February 2015 03:05)

  Браво!

 • #11

  Л. Петков (Sunday, 08 February 2015 15:14)

  Повече от сигурно е как се подменя историята на един народ по политически и идеологически,а така също и по културно-исторически причини! Хареса ми това.че бългаският език подобно на латинския е
  патерогенен за вси славянски народи ,с което особено руснаците не се примиряват! Как ще възприемат факта, че ние сме оригинал, а те са производната ? Много е горчива историческата ни съдба за съжаление. Ще минават години и вероятно грешката ще бъде поправена но нито е лесно нито така просто това да стане през следващите две или три десетилетия!!!

 • #10

  Светозар Джонев (Wednesday, 21 January 2015 16:29)

  Това е основната Българска История ,но ИСТОРИЯТА ЗАПОЧВА от днес!!!Това е изключително ,което направи в последните години!!!Но това е началото-Сега следва много работа за пълни доказатлства и разбиване на Тъпия Скапан Комунизъм в България!!!

 • #9

  светозар джонев (Wednesday, 21 January 2015 15:42)

  Да си жив и здрав и винаги да следваш истината!!!

 • #8

  Vokill (Thursday, 18 December 2014 04:52)

  Към господина по доло ще дам един малък цитат дано се сети откъде е:
  "Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи".
  Няма нужда от повече.

 • #7

  Свен (Friday, 05 December 2014 15:40)

  всички гореспоменати теории дават някакво обяснение за етимологията на названието БЪЛГАРИН – БЪЛГАРИ – БЪЛГАРИЯ - само автохонната няма никакво обяснение на името (но и не само име – бит, култура, снаряжение, строителство и т.н.). Никъде в аналите не се споменава даже някое тракийско племе да се е наричало дори с подобно название, още повече пък целия тракийски етнос. Уважаемите автохонисти изказват какви ли не тези, но забравят един елементарен факт няма как да бъдем обвързани с траките поради простата причина, че ние нямаме абсолютно никакви собствени сведения от тях. В днешни дни за тях се осведомяваме само и единствено от археологическите останки, както прочутите съкровища на траките не намират успоредици с нищо на север и изток в досег с БЪЛГАРИТЕ, единственото общо е с Микенци, Ахейци, Троянци, Дорийци т.е. с народите чисто географски разположени на юг от Бал Кан.
  Нека отбележим и недостатъците на едно друго становище на Ценовистика – Щом конника е символ на Траките и на БЪЛГАРИТЕ то те са един и същ народ – нека погледнем на това: тракийския херой няма нищо общо с БЪЛГАРСКИЯ КОННИК. Нека сами разумем – тракийския конник се появява главно на оброчни плочки, бижута, надгробни рисунки и пр. КОННИКА НА БЪЛГАРИТЕ е само на едно място високо горе на скалите или на церемониална посуда. Тракийския конник е препускащ в галоп, по често невъоръжен с развяващ се плащ и без бойни пособия – БЪЛГАРСКИЯТ КОННИК е в пълно бойно снаряжение, конят е в бавен ход обкован в желязо, ездачат или носи трофей или е пробол жертва . Тракийския конник е пръстен, БЪЛГАРСКИЯ – каменен или златен.
  Цивилизацията от Варна – да варненския некропол действително е доказателство за най – ранната цивилизация на Стария континент, злато по старо от което и да е злато на Египет, Шумер и Акад. Цивилизация преди Стуонхедж, пирамидите, Вавилон и Ниневия. Приемам, че някъде тук се е появила цивилизацията, НО защо тези хора да са Траки ? След края на цивилизацията на Варна – Девня – Провадия - Караново (около 4100 г. пр.н.ера)настъпва период от години - почти хиляда и петстотин в които следи от цивилизация в района на днешна БЪЛГАРИЯ няма. Доколкото изчезването на цивилизацията на Варна все още е загатка, то напълно и ясно е проучено как изчезват поселенията в Провадия и Караново – именно след войни, номади от севера / конни народи онищожават тези градове с огън и метал........Едва след тези нашествия в осми век преди ХРИСТА Омир говори за Траките, дори прочутото Вълчетрънско съкровище намерено край селото в плевенско има аналози не на север отвъд Дунав, а на юг – в Гърция или ако приемем, че това съкровище е първото абсолютно доказано тракийско, то далеч по обоснован е извода за сходство между прототраки и микенци, но не и за успоредица с далеч по късните северни народи с цивилизация аналогична на КОННИЦИТЕ. Като един пример ще изложа и нещо простичко – най – древната цивилизация в Африка е нилската – Кеми (древен Египет) – дали всички народи на черния континент произхождат от египтяните – надали – самият факт, че египтяните от преди тридесет – четиридесет века са по скоро семити отколкото негроиди е достатъчен за това. Няма да разгледам теорията на автохонизма в светлината на късната античност и ранното средновековие те просто не заслужават нищо друго освен снисхождение....

 • #6

  Българска история (Wednesday, 24 September 2014 15:52)

  Българите са древен, културен и могъщ народ, с богато историческо наследство и огромен принос в културно-духовен план за останалите народи и най-вече за славянските. Те са основата на средновековната българска държава, нейният създател и творчески "архитект". В този смисъл, (пра)българите са били най-важния военно-политически фактор и сила, принудила Византийската империя да признае държавата на аспаруховите българи и съюзните им славяни, а и да се "съгласи" да и плаща данък. Този данък е бил вид военно обезщетение за Канство България, а за Византия е вид годишно репарационно плащане, в резултат на загубата. Победата при Онгъла през 680 г. е българска победа! Без Кан Аспарух славяните щяха да си останат федерати на империята. Така, че
  историографията от преди 10. 11. 1989 г. изкуствено раздуваше ролята на славяните във формирането на средновековната българска държава, за сметка на самите българи, че едва ли не "те били малко на брой: управляващата клика, заедно с родата и 10 000 конници." Е, как тогава тази "малобройна група" е сломила армията на най-могъщата империя по това време - Византия, при това срещу цялия и боен ресурс?!

 • #5

  ЛЕВ БАЛКАНСКИ (Wednesday, 25 June 2014 16:57)

  Браво оооо.....ОТ ДЕТЕ СЕ ПИТАХ КАТО СМЕ УЧИЛИ ЗА ТРАКИТЕ -АБЕ КЪДЕ СА ИЗЧЕЗНАЛИ ТЕЗИ ТРАКИ..,ПО--КЪСНО КЪМ 17 ГОДИШЕН ПРОЧЕТОХ ПИСАНИЕТО НА ХЕРОДОТ,,ТРАКИТЕ СА НАЙ -МНОГОБРОЙНИЯ НАРОД НА ЗЕМЯТА СЛЕД ИНДУСИТЕ..В МИРНО ВРЕМЕ ТЕ СА МОГЛИ ДА ИЗВАДЯТ 100 000 КОННИЦИ, УЧАСТВАТ В ТРОЯНСКАТА ВОЙНА С КОННИ ОТРЯДИ ИМА ГО И НА ВАЗИТЕ ИОТ ТОВА ВРЕМЕ....,, СЕГА ВЖДАМЕ ИСТИНАТА ,СКРИТА ОТ НАС ОТ ТАЗИ ГЕЙЕВРОПА И РОМЕИ -ЗАВОЕВАТЕЛИ...БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ .., ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДАТЕЛИ..

 • #4

  тодев (Friday, 13 June 2014 03:47)

  бг историятя от преди 681г. е писана от евреите шафарик /унгарски евреин/ и племенника му константин иречек/чешки евреин/ и те ни хвърлят в азия,от друга страна гърците /също с евреиски произход/също изземват нашата история и я преставят пред света като тяхна.гърците са мелези между евреи и българи/пелгари;пеласги/.Когато Египтяните ги гонят от африка те идват в пелопонес гр.аргос тук отдавна има местно население българи/пелгари/

 • #3

  Никола Беров (Monday, 02 June 2014 02:57)

  Достави ми голямо удоволствие да чета всичко това. Написах една книга
  Биографичен очерк , Един българин търси... Родината си. в нея има една глава " Една свещ завършва своя блясък с последните си пламъци и угасво". В тази глава показвам на показ цялата измама на " нашите" подкупени историци nberov. bluewin.ch

 • #2

  Емил Захариев (Monday, 23 December 2013 07:11)

  http://spiralata.net/bb/viewtopic.php?t=605

 • #1

  Антони В. (Tuesday, 03 December 2013 12:17)

  Браво! - Най-после един цялостен възглед, който напълно съвпада с моя! - Дерза, има още! ;)