ПРОИЗХОДЪТ НА ТУРЦИТЕ

 

 

 

За балканските народи нещата са по-ясни - те са потомци на старото местно балканско население. Но и турците принадлежат към  същата общност - в Анатолия.

 

СЪЗДАВАНЕТО  НА ТУРСКАТА НАЦИЯ

 

Тя е създадена през 20 в. от Младотурската партия на  Кемал Ататюрк.

 Ататюрк - "Бащата  на турците"

Всъщност "турски етнос" няма. Понятието "турци" става събирателно за различните народности, които живеят на територията на бившата Османска империя. То не е по-различно от понятието "американци" или "съветски хора".

Името "турци" навлиза векове, след като е създадена Османската държава. През 16 в. то  е обидна дума, с която западноевропейците наричат жителите й. По-късно става популярно. Отначало никой не смята, че  "турци" означава някаква определена народност.

През разцвета на Османската империя - 16-17 век - и  до началото на 19 век, името "турчин" било изключително обидно, както никога дотогава през старото византийско време.

 ТУРЦИТЕ НЕ СА ТЮРКИ

Основната част от  жителите на  Турция са от  бялата раса - над 70%.

 "Ггрупата TURANID има много силно представителство сред унгарците - 25%, по-г дори от това на турците - 20%."

РАСОВ ПРИЗНАК

До монголци ли  живеем?

- Ако съществуваха "тюрки" и

- ако те  живееха в Турция

 

тогава югоизточните ни  съседи трябваше да са именно от  една раса с монголците, китайците, виетнамците, корейците... Това е логичният резултат от  научните спекулации.

 

Прочутият "турски тип"  - който е едно малцинство - всъщност съвпада с ... арабския тип. В Османската империя живеят и немалко араби.

Не трябва да бъркаме жителите на  Турция с нашите турци, от  които по-голямата част са турчеещи се български цигани.

ПРОИЗХОД

Странно е, че  за произхода на турците официалната историография дава поразително оскъдни сведения. 

"Османци" не е народ, нито етнос. Това е една династия - една фамилия. Интересно е, че  името

Отоман означава европейската дума "атаман" - предводител (казашкото отаман  в украински и оттам - атаман  в руски и български).

Същ ото  е със  Селджуките, на  които официалната история се осланя, за да даде пример за азиатско нашествие в Мала Азия. И те  са един владетелски род, а не народ.  

МИТЪТ ЗА "ТЮРКИТЕ"

Другата особеност е, че  и етническа група "тюрки" не съществува. "Тюрки" не е етнос, а езикова категория - народи, които говорят на  сходни езици, но  са съвсем различни по  произход и кръв. Факт е, че  едни от тях са от бялата раса (например волжките българи - татаросани и тюркосани с указ на Ленин през 1920 г.), а други са монголоиди.

 

Да  не забравяме, че когато  "науката каже"  нещо - това обикновено  е теория - друга дума

за  предположение - наложена за момента - нещо  което по правило винаги се  пропуска да  се уточни, но  самите учени си го  подразбират. Всяка наложена теория (предположение) се  рецитира като мантра и като абсолютен факт. Многобройни са примерите, когато  "науката казва" различни и противоречащи си  неща през различно време.

 

"Тюрките" са спекулация подобна на "славяните". И за тях  в генетичните изследвания е изобретена група "туранид". Тук  официалната наука влиза в абсурдно противоречие. Група туранид не  би  трябвало изобщо да съществува. Очевидно тя  е създадена по  политически причини, както и славянската. И в двата случая това са изкуствени класификации - по езиков признак, а не по етнически.

Все едно да се търси родство между румънци и португалци, понеже говорят романски езици - и да

се изобрети генетична група "романид"...

Създател на пан-туранизма е Армин Вамбери с рождено име Херман Бамбергер - той произхожда "от бедно  еврейско семейство" в Унгария. Действа на английска служба.

 Малко известна и малко призната е ролята на чуждестранни не-турски сили в манипулирането на турците, за да обслужват по-широки геополитически интереси.

Наистина е ирония, че  идеята за Пантюркска империя никога не e произхождала от  османските турци, а от човек с европейски произход. Името му беше Херман Вамбери, унгарски професор, който е съветник на султана между 1857-1863 г. Вамбери е на  служба при лорд Палмерсън в Британското външно министерство -

и продължава да е английски агент по  време на  мандата

си  в двора на султана, когато за пръв път  предлага на своите домакини в Истанбул фикцията за Пан-туранска супердържава.

 

Да, в миналото в Азия е имало племенни обединения, които са се наричали "гьок-тюрк" и   . били монголоиди. Има  и огромен Тюркски хаганат в Азия (не и в Мала Азия) през 6-7 в. Но пряка връзка между тях  и днешните народи обявени за "тюркски" никой не е посочил. Не  е ясно и дали жителите на хаганата са наричали себе си  "тюрк" или и това е по-късно въведение.

Тогава какъв е произходът на огромната част от населението на Турция? Чии потомци са турците?

Щом  няма ясни данни населението на Анатолия да се е променило коренно - оказва се, че  то  е местно население, смесено с малобройни азиатски приш ълци.

Тезата за тюркския квас сред по-многобройно друго население много повече приляга за Турция, отколкото за Аспарухова България.

КЪДЕ  ИЗЧЕЗВАТ  ВИЗАНТИЙЦИТЕ  И ОТКЪДЕ  СЕ ВЗИМАТ ТУРЦИТЕ

Простият отговор би  трябвало да е: никъде и отникъде. Османската държава

наследява Ромейската империя - с нейните държавни традиции, имперски претенции и нейното население.

Има ли  ясни данни народите на Византия да са изчезнали през Средновековието?

Всъщност не. Кое е старото местно население: ЖИТЕЛИТЕ  НА АНАТОЛИЯ В ДРЕВНОСТТА

Те  са народите, които населяват Анатолия от античността - отпреди нахлуването на гърците - и са родствени и близки с жителите на  Балканите. Тези народи, които по-рано се управляват

от  Ромейската империя и имат за държавна религия православието, а по-късно - от Османската династия и имат за държавна религия исляма.

В Западна и Централна Анатолия това са народите, които в миналото са наричани  хети,  пеласги, фригийци,  лидийци (меонци -  пеонци). Всички те са траки - т.е. родственици на българи,  на румънци, на сърби, на  хървати, на  албанци... В Източна Анатолия са други народи.

От същото население през 20 в. Младотурската партия създава "турски народ". От 1920 г. до  днес в Мала Азия  е на  власт Младотурския режим - подобен на  македонисткия режим - който поддържа тази идеология. Турция е държава на една политическа партия - Младотурската.  Правителството в Турция не признава самоопределението на малцинствата и ги определя като турци.

 Мала Азия  е населявана или завладявана от  колхи, хати, лувийци, хети, фриги, кимерийци, лидийци, перси, келти, гърци, пеласги, арменци, римляни, готи, кюрди, византийци, селджуки и османци.

До края на Османската империя в  началото на 20 век, Мала Азия остава  мултиетническа.

Османлиите са смес от множество народи сред които българи,  караманци, лази, гърци, арменци, араби и други. На  изток са били арменци. А зад тях до  Каспия алванци, на  юг от  тях  - кюрди, още по  нататък - сирийци.

 

"Пантюркизъм" започват да налагат още селджушките турци при смесването им  със заварените из Анадола карамани, лази, анадолски прабългари и други народи. Във времената до  Осман І (13-14 в.) все още турска народност е нямало, но селджуците, дошли от Средна Азия, започват да насаждат мисленето, че  всички от Анадола до Босфора са турци и държавата следва да се нарича Турция. Това е най-старата история, тоест, коренът на  пантюркизма, който през следващите

векове се налага по  всички територии, които султанска Турция успява да завладее. И до  днес в тази си  част пантюркизмът не  се е променил - всеки мюсюлманин е турчин!

Турската народност  се формира  около 17 век. От хрониките на  Мехмед Нешри

/средновековен турски автор/ и от  Шахнаме /сага/ на караманите е известно, че турската общност от онези векове е сбор от карамани, лази, прабългари и селджудски турци.

 По оценки през 11 век населението на анатолийските провинции на Византия (в общи линии припокриващи се с територията на днешна Турция) възлиза на около 12 милиона. Пак по  разчети през 12 и 13 век в Анатолия се заселват приблизително 1 милион огузи.

Проучвания стигат в последно време до  заключението, че  съвременните турци не са основно с произход  от Централна Азия, а предимно турцизирано местно население и потомци на преселници от  Балканите и Близкия Изток.

Най-сериозните изследователи по темата Арнолд Тойнби и Стивън Рънсиман виждат корените на турците в отритнатата от Палеолозите и приела исляма като външна маскировка стара военно-поземлена византийска аристоркрация от Мала Азия.

Името "турци" се появява в  българската книжнина чак през втората половина на 18 век. До тогава са използвани думите "агаряни" и "измаилтяни" - алегорично  чада на библейската Агар, робиня на  Авраам, и техния син  Исмаил.

Единственото зарегистрирано, и при това изкуствено, заселване на огузки племена в Мала Азия (на които пантюркизма претендира да са наследници днешните турци), било предприето по време на султан  Ахмед II (17 век).

Ататюрк наследява в Анатолия един "врящ котел от  народности". По официални статистики на територията на Турция живеят приблизително 25 основни етнически групи.

Данните на  генетиката показват, че  по-голямата част от  това население /някъде около 60-70%/ не  е от  т.нар. тюркски произход. Антропологическите замервания също показват, че  на  60% демографски „днешните турци” принадлежат към  средиземноморския тип  население, което не  спада към  т.нар. тюркски народи.

Етнографските изследвания  също показват, че  „съвременните турци” са нееднородна смес от най-различни по  произход и история етнически групи.

 

КАК СЕМЕЙСТВАТА СЕЛДЖУК И ОСМАН УСПЯВАТ ДА ПРЕВЗЕМАТ ВИЗАНТИЯ Причините за големите обществени промени обикновено са социални.

Ромейската империя започва да заема феодалните порядки на Западна Европа и в края си  е една феодализирана държава. Тя е почти единственото изключение в Източна Европа (другата става Русия, която също се заразява  от западния феодализъм). Бремето върху населението става все

по-тежко. Селджуките и Османците предлагат алтернатива - по-приемлив социален ред. В това е и причината за големите им  победи. РЕЛИГИЯТА

 Особеното при Ромейската и Османската империя е осланянето на държавата върху една държавна религия, която обединява разнородното население. Тя обаче е твърде формална, външна и показна - или става такава с времето. Това до  голяма степен обяснява смяната н религията на анатолийските жители.

 

Ето  как започва това:

 

Д-р Асен Чилингиров: "Разделението на църквата е утвърдено (от  православната партия) на Втория църковен събор през 381 година – седем века преди окончателното й разделение. През следващите десетилетия от православната църква са отлъчени и повечето от църквите в Мала Азия, обвинени за привърженици на монофизитската ерес, а много от техните членове в течение на VІІ век приемат исляма."

И за да е съвсем ясно:

"След продължителни гонения над обявените за "еретически" църкви в  Мала Азия, голяма част от тях преминават в исляма. Други - като арменците - и до  днес се считат от православието за еретици." - "Готи и гети", стр. 78

(Какво представляват  гоненията на православната партия.)

 

ИЗКУСТВЕНОТО  СЪЗДАВАНЕ  НА ТУРСКИЯ ЕЗИК

Днешният книжовен турски език е създаден при управлението на Ататюрк през 20 в. Той въвежда нови думи от тюркските езици - и тюркски говор.

"Османският език - официалнен в империята - е с лексика от около 70% арабски и персийски заемки. Към  19 век той  започнал силно да се отличава от разговорните диалекти. Тогава се оформя новоосмански език - по-близко до  разговорната реч и с много заемки от западноевропейските езици.

Ататюрк учредява  Турската езикова фондация, която имала за задача да замени

арабските и персийски заемки с нови турски еквиваленти."

 

Днес казваме, че  езиците на някои от бившите съветски републики приличат на  турския, а всъщност е обратното - той  прилича на  тях. Партията на Ататюрк използва именно тези езици за основа на книжовния "турски език".

Днес някои турски историци се връщат към  корените си. Те казват, че турците са наследници на троянците и това съвсем не е далеч от истината. Eдно от прозвищата на пеласг ите в античността е "турчи", "турки", което означава просто "троянци".

"Не е ли този премълчаван факт  доказателство, че терминът "траки" (както и неговият  производен - "турки") , е неприложим за историографията, защото не е етноним,  а прозвище. Не е ли това  доказателство, че турците  в античността не са монголци,  а пеласги, и че не "прабългарите са турки", а "турките са пеласги",  сиреч  българи. Имат ли обективно  право  на съществуване клоновете в историческата наука - "Тракология" и "Туркология"?" -  Е. Живков

НАРОДНОСТТА  НА АТАТЮРК

Самият Баща на турците не е етнически турчин - понеже такъв етнос просто няма. В неговия произход се преплитат две линии:  според едни той е български помак; според други е дьонме* (евреин мюсюлманин). И за двете версии има данни.

*Дьонме: на запад "криптоюдеите" (прикритите юдеи) се наричат марани - евреи приели външно християнството, но  запазили юдаизма; на изток те  се наричат дьонмета - външно приели исляма и тайно изповядващи юдаизма. "Дьонме" е юдео-мюсюлманска секта, на която се приписва решаваща роля в основаването на Младотурската партия, в нейния преврат и в създаването на турската нация.

 

 

Начало на сектата Дьонме

Евреинът Шабатай Цви  се обявил за еврейски месия през 1680 г. в Солун. Той  повел хиляди последователи евреи към  Палестина.  По пътя Цви  привидно става мюсюлманин. Последователите му  също стават фалшиви мюсюлмани, с цел подмолно да овладеят Турция.

През 1716 г. в Солун се сформира група, наричана Дьонме, водена от

приемника на Шабатаи Цви 

Баручия Русо.

1891 г. - една политическа група от Дьонмех формира т.н. "Комитет за обединение и прогрес"

наречен по-късно  Младотурци. Групата се оглавява от  масона евреин  Емануил

Карасо (Емануел Карузо), подкрепян от  Ротш илдови.

 

1900 г. - Дьонмех наброява над 100 000 души.

През 1902 и 1907 се провеждат конгреси на  младотурците, в Париж, където заплануват да проникнат в султанската войска.

Детрониране на Султана: 1908 г.  Младотурците с преврат принуждават султан Абдул Хамид да се оттегли.

Предизвикване на Първата световна война: 1914 г. - еврейските младотурци подпомагат платения убиец Гаврило Принцип, който подпалва Първата световна война.

1915 г. - планирания и проведен от малдотурците  Арменски геноцид.

1920 г. - еврейските болшевики дават на Ататюрк 10 милиона златни рубли, 45 000 пушки и 300 картечници.

1921 г. -  Ататюрк окупира пристанището Баку и 5 години по-късно го отстъпва на еврейските болшевики. И Ротшилдови вече имат "Баку оил къмпани" на болшевишка, еврейска територия.

Кои са евреите "малдотурци"?

 

Талаат Паша: Вътрешен министър на  Турция, по  време на Първата световна война. Главен архитект на Арменския геноцид.  Масон. Някои арменци смятат че  е евреин, но  това не е доказано.

Рефик Бей: Издател на  младотурския вестник "Революционна преса". Министър председател на  Турция през 1939-1942 г.

Джавид Бей: Финансов министър при Талаат. Официално той се води за "единственото дьонме" в правителството на младотурците.  Масон.

Емануел Красов: Еврейски пропагандист  на младотурците.           

Владимир Жаботински: Руски болшевик - евреин, преминал в

Турция през 1908 г. Издател на  вестника "Млада Турция".

Александър Хелпханд: Свръзка на Ротшилд. Издател на  в. "Турска родина". Рождено име - Израил Лазаревич Гелфанд.

Мустафа Кемал Ататюрк: Солунски евреин - дьонме. Ататюрк е учил в училището на Шемси ефенди  - Шимон Цви.

 

СЪЗДАВАНЕТО НА ТУРСКАТА  ДЪРЖАВА И НАЦИЯ  ОТ МАСОНСКАТА  ЛОЖА "МЛАДОТУРЦИ"

Ложата "Младотурци" основана от солунските дьонмета. "Масонството в Турската империя"

Ахилесовата пета на Османската империя е мулти-етническия й състав. Той  бе умело експлоатиран, за да се постигне разрушаването й отвътре.

 Още по-малко известна от ролята на Бамбергер е ролята на италианския гражданин  Емануил Карасо (солунско дьонме - неговия племенник Исак К основава известната компания за млечни продукти "Данон".)

Той  е сред основавателите на  Младотурското общество в Солун. (Солун е седалище на сектата "Дьонме".) Но странно - Карасо участва и в друг проект, наречен "Възродена Македония" ("италианска"  масонска ложа "Македония Ризорта", основана от Карасо). Смята се, че  централата на Младотурското движение и на "Възродена Македония" е една и съща, а британското разузнаване е замесено и в двата проекта.

(Юдеомасонът Карасо е един от тримата лидери на  Младотурската партия, които съобщават на султан Абдул Хамид, че  е свален.)

 

Последният падишах с реална власт  - свален от масоните (младотурците). След него султаните

Мехмед V и Мехмед VІ са само фигуративни  до  1922 г.

Карасо е сред тези, които поставят султана под  домашен арест.

Редактор на Младотурския вестник е (евреинът) Владимир Якобски. Редакционното съдържание е под  надзора на един "холандец" - Якоб Kaн, който е тясно свързан с холандското правителство и води личното банкиране на  краля и кралицата на Холандия.

Икономически редактор на друг младотурски вестник - "Турска родина" - е друг "млад турчин" - Александър Хелпханд Парвус, известен като двоен агент (руски и британски)

Известността на историята на тези мъже е ограничена до избрана група историци, не се знае много в  по-широки среди и особено сред турците като цяло.

 

Един британски офицер от  І св. война - Джон Бейкън - написва роман за събитията и е публично известно, кой  е прототипът на  героя-организатор на преврата срещу султана. Това идентифицира ръководителят на цялата операция - Обри Хърбърт (1880-1923) - един от ключовите офицери от английското разузнаване, които оперират в Близкия изток по  време на Първата световна война. Бейкън и Хърбърт са съученици и приятели. Романът няма за цел да изобличи Хърбърт, а да го  похвали...

 Обри Хърбърт - британския офицер в дъното на  преврата срещу султана.

Османската империя е една от най-големите геополитически пречки за  налагане на британско господство в Персийския  залив.

Мустафа  Кемал Ататюрк заявил, че "писането  на история е толкова важно, колкото  и правенето на история"

(This quote follows the preface of Mustafa Kemal Attaturk, The Speech, translated and abridged by Onder Renkliyildirim (Istanbul: Metro Publishers), p.4.  Also cited in Robins, Philip, 2003, Suits and Uniforms, p.93.)

Нова интерпретация и изобретяване на миналото започва с пълна мощ  през първите десетилетия на  новата турска република. Забележително е, че  "Турското общество за исторически изследвания" всъщност е клон на  Народнорепубликанската партия.

Турците трябва да бъдат представени като наследници на почти всички цивилизации. Турски трябва да станат културите на  Шумер, хетите, Персия ... юдеите, гърците, кимерийците, сарматите, аланите, саките... чак и американските индианци.

 

Това се пропагандира за турска митология - така както и на нас ни  пропагандират източен произход. Понеже ние се вързахме, няма защо да се учудваме на  турците...

нека да погледнем пак "прабългарските монголци":

"Хан  Аспарух"                

Така ни  будалкат по  един и същи начин...

"Вълчите" активисти използват знак с ръка, за да имитират главата на митичния Вълк:

Масонски символ се пробутва за турска национална митология

Този символ често е евокиран на  политически митинги и футболни мачове.

Знак с ръка на гръцката религия "православие". Подобни символи се срещат и в източните езически култове.

 "Мудра на земята"

От стари култове заемат символите си  масонските ложи и им  придават различни значения. Всеки техен символ има дузина различни обяснения - според случая.

КОИ СА МЛАДОТУРЦИТЕ

На времето си английското  разузнаване  "Интелиджънс сървиз"  било едно  от най-осведомените в света. Константинопол бил център на световния шпионаж в края на 19 и началото на 20 век.

Писмо на посланика на Англия в Истанбул  до външния  министър на Великобритания е публикувано в Турция през

60-те:

"Секретно. До  Сър  Хартинг от сър Лоутър. Истанбул, 29 май 1910 г.

Драги Чарли,

 

Вашата телеграма ... във връзка със  слуховете за назначаването на египетския делегат Мухамед

Ферид от истанбулските масони и близките му връзки с комитета "Единение и прогрес", ме карат да разкажа по-подробно за влиянието на европейското масонство върху Младотурското  движение. ...

Населението  на Солун е 140 000 души. От тях около 80 000 - испански евреи, и 20 000 - "сабатисти" (последователи на Цви Сабатай), т.е. скрити евреи, представящи се за мюсюлмани. Част от евреите вероотстъпници са приели италианско гражданство и са влезли в италиански ложи.

Преди няколко години солунския евреин-масон Емануел Карасо, сега член на отоманския парламент, основа в  Солун ложа "Македония Ризорта", свързана с италианското масонство. Очевидно е, че  този човек работеше, за да приобщи военните и цивилните лидери на младотурците и да създаде тайно еврейско влияние над новото ръководство в Турция.

Те  се събираха в къщата на някакъв чужденец, уж  с цел да се отърват от  абдул-хамидовите шпиони - и там  той  ги приемаше в ложата, която да им  даде привилегии в чужбина в борбата срещу шпионажа на султана. Така или иначе султанските шпиони научили за това движение и вкарали тайно свой човек - Исмаил Мехир паша и той  докладвал на  Звездния дворец. По-късно той  загина мистериозно в нощна катастрофа.  Шпионите получили нареждане да установят кой офицери и други лица продължават да посещават ложата. Масоните отговорили със  свои мерки: започнали да привличат в "братството" тайната полиция. ... Въпреки че младотурците използват думите "Свобода, Равенство, Братство" на  италианското масонство, съвършено ясно е, че същността на солунското движение са евреите.

След революцията от 1908 г., когато Комитета се премести в  Истанбул, стана известно, че много от лидерите му са масони. Карасо започна да играе важна роля и в негови ръце премина Балканския комитет. Местните и чуждестранни евреи взеха да оказват на новия режим най-енергичната подкрепа. Това продължи докато сред народа започна да се говори, че всеки евреин може да е таен шпионин на тайния Комитет и че движението не е турско, а прави еврейска революция. ...

.. Италианското правителство изпрати за консул в Солун евреина масон Примо Леви, без да има предиш ен  опит. За американски посланик е назначен Оскар Щраус, който заедно с Яков

 Шиф, има голямо влияние върху американските евреи - за да гарантира преселението  н

евреи в  Месопотамия - това е едно от  теченията на ционизма.

Вие  вероятно сте наясно, че  ортодоксалния ислям има силно предубеждение срещу масонс го  счита за по-лошо и от неверието.

.. Старият падишах беше откаран в Солун и затворен в двореца на  един от  италианските евреи банкери. След свалянето му  солунските еврейски вестници подеха радостен вик за освобождението от "деспота - потисник на Израил". Абдул Хамид два пъти игнорираше жалбите на ционисткия лидер Херцел, възпрепятстваше ционистките идеали за Палестина и въведе "червен паспорт" срещу навлизането на  еврейски преселници от Полша и други страни.

... Евреинът вероотстъпник и масон Джавит бей бе назначен за министър на  финансите, а масонът

Талят бей (Талаат бей) - за министър на  вътрешните работи. ...

... Бе обявено военно положение за две години. Много  от офицерите от  военния трибунал са масони. На  Парламента "е наредено" да въведе сурови закони за пресата. Бюрото по  печата бе оглавено от  още един масон, евреин от  Солун. Това е много важна позиция - заемащият я може да забрани всеки вестник и да изправи всеки редактор пред военен трибунал за "критика срещу новия режим." Османското телеграфно агентство заработи под ръководството на един

багдадски евреи. В министерството на  правосъдието също трябваше да бъде назначен един солунски евреин масон - адвокат, но  работата не се получи. Истанбулския Комитет "Единение и напредък" също се ръководи от солунски евреин масон. Още не  са се увенчали с успех

опитите да се издигне за губернатор на  Истанбул солунски евреин вместо губернатора издигнат от  египетския масон принц Саид Халим. ...

... На мястото на старата полиция бе  създадена Организация по  обществена сигурност, оглавявена от  солунски масон, който контролира и жандармерията. На Парламента беше наредено да обяви "Закон за организациите", според които Комитетът "Единение и напредък" може да забранява български, гръцки и други организации, ако се появят... "

Нито мюсюлмани, нито евреи, но  по малко и от двете, солунските „дьонме” са  най-влиятелната група в града в продължение на почти четири столетия.

 

Comments: 34
 • #34

  2050 година. (Thursday, 23 November 2017 05:33)

  Преди имаше чедо едно накадърно, злобно и завистливо племе, което се бе самокръстило с името "българи".

  Къде останаха тия "българи" дядо?

  Тя бяха дядовото колкото гадни, толкова и страхливи и нерешителни.
  Самоизядоха се дядовото. Отказаха се да създават семейства и деца и изчезнаха от тази земя.

  Ами дядо как така?
  Ей така рожбо... Доброволно...
  Без война и епидемии. Цялото им съществуване беше изтъкано от омраза и яд по-другите. Те не се понасяха дори и един друг.
  Казваха:
  " Я не сакам на мене да ми е добре, сакам на Вуте да му е зле ".

  Сетне свършиха единственото и последно добро на човечеството:
  - Махнаха се от този живот завинаги.


  Голямо добро са сторили тогава дядо...
  Да, чедо макар и да е едно и единствено достойно деяние.
  Това тяхно самоунищожение заслужава дълбок поклон.
  Слава Богу вече ги няма....

  Слава Богу дядо!

 • #33

  Балканджи Йово (Thursday, 23 November 2017 04:31)

  Даваш ли, даваш, Балканджи Йово, хубава Яна на турска вяра?

  Море, войводо, ако е за евро и долари и Яна си давам и дупе си давам на турска вяра ....

 • #32

  Кои са ТУРЦИТЕ (Thursday, 23 November 2017 04:27)

  Кои са ТУРЦИТЕ ли? Нека да обясним тогава. В миналото основното препитание на гяурите самонаричащи се сега българи (без да имат дори 0,01% връзка с истинските българите) е било основно говедарството и свинарството. Но не това е им е носело финансовите доходи. Докато пияните мъже-гяури се наливали обилно с вино, с радост са остъпвали по-младите си жени и дъщери на преминавищия Турски аскер срещу една бакърена монета. Да не подценяваме бакърените парички. Гяурките са се трудели доста усърдно. Та и от там му викате - "Капка по капка вир". Чак до ден днешен традицията не се е развалила особено. Докато обичайно пияните мъже-гуяри, хленчат и псуват по бившите си господари - Турците, то "българката" си знае бабиният занаят, тя се облича досуш като проститутка (такава й е душата). След всеки випуск на "абитуриентските балове" човек се чувства като в публичен дом. Ама какво да се прави?! Нали са "съвременни" гяурките. А после нали ще има гурбет на Запад. Клиенти много .... по паркове, по-магистрали. Тираджии, Турци и Араби....

 • #31

  Баязид (Thursday, 23 November 2017 03:40)

  Съвременната държавица наречена "България" съществува в този си вид едва от 1885 година. Прабългарски некрополи са открити единствено и то в ограничен брой само в северо-източната част на страната, където до неотдавана основната част от населението говореше на турски език. Следователно - ако ще се търсят някакви останки от биологични пра-български наследници, това е именно между тези хора. Кога и къде е имало (пра)-българи на майната си, например във Видинско, Старозагорско, Пловдивско, Софийско или другаде да речем? Ами никога. Какви "българи" са тези съвременни псевдо-българи, след като никога по техен край не е стъпвал български крак. Те не са наследили абсолютно нищо от истинските българи. Те не говорят елементарно дори и техният език. Известната ни от историята "Втора Българска Държава" пък си е направо куманска. Всички династии Асен, Тертер и Шишман са кумански. Видно и от имената им те са типични Тюркски. Преди края на 19-ти век етнос - "българи" няма. Непосредстевно след заличаването на пра-българската държава, термините България и българи имат политико-географско значение, а не обозначават местното покорено и езиково славянизирано миш-маш население. Следователно историята на сегашните псевдо-българи не започва и не се пръхва след 681 година. Погледнете и Османските регистри. Мнозина представители от покорените народи се издигат до паши, везири и Велики везири. Доста от тях са гърци, албанци, сърби и какви ли не. Но забележете НЯМА нито един "българин". Защо ли? Просто защото такъв етнос НЯМА в пределите на Империята.

  Извод - В "България" няма "българи". Това име е крадено, заедно с историята и славата на един крайно далечен и различен народ. Потомците на говедари и свинари, които най-безочливо се наричат сега "българи" нямат собствена история. Те нямат и настояще. Но най-важното - Злобното и комплексирано стадо, самонаричащо се - "български народ" няма и бъдеще. Този измислен етнос и изкуствена държавичка се топят със 45-50 хиляди ежегодишно. За сметка на това циганите се умножават по две на всеки 20 години. Чудесен и много радващ факт!!!

 • #30

  Аса (Monday, 16 October 2017 16:30)

  Всички народи по света са смеси. Важно е самосъзнанието. На тези които им боли за чуждото самосъзнание, какво да кажем. Жалки са , малки са, безсилни и без изходни. Изчезващи от демографска криза именно заради това са.

 • #29

  Бг (Tuesday, 03 October 2017 07:58)

  Съжелявам, че едва сега попадам на този материал с някои дразнещи коментари! Чета книги - на хартиен носител.
  Необходимо е да четете повече и изводите идват сами. Когато четеш повече, знаеш повече, а силата на познанието е ВЕЛИКА СИЛА.
  Много отдавна съм стигнал до извода: на Земята след Всевишния е българдкия народ!!!
  Отричайте и мислете каквото щете, но на този свят нищо не остава скрито покрито!
  След като ви е по- добре да ви маниполират..., е то си е ваш проблем.
  И между другото аз съм от т.нар. турски произход. Роден, израстнал, учил и работя в БЪЛГАРИЯ - СВЕЩЕННА ЗЕМЯ!!!

 • #28

  Yunal (Sunday, 16 July 2017 13:55)

  Gord sam s proizhoda si i uvajavam vsichki hora kato ravni.tova che ima hora koito izmenqt istoriqta i promivat mozaci se vijda qsno.bulgarite ne se uvajavat po mejdu si a kakvo da ochakvame za drugite narodi.

 • #27

  Турчин (Sunday, 09 July 2017 10:58)

  Кажете малко за произхода на Българите бе, вие сте истинска мешавица. Прабългари, Траки, славяни, илири, византийци, Турци и още. По език до една степен славянски, по произход %49 Тракийски, %15 славянски и останалото от други гени. Вижте външния ви вид, всякакъв тип...и все Българи.

 • #26

  Наблюдател (Tuesday, 13 June 2017 07:06)

  Гнусни масони, гнусни евреи !

 • #25

  Истината (Tuesday, 04 October 2016 08:07)

  Един много добър материал на тема Кои са турците ? Има ли такова племе ?

  Още първият път когато стъпих във Византион ми направи впечатление фактът ,че в музеите няма нищо създадено от турци.
  Дори и предметите свързани със суфите :)

  Ходили сме по турски курорти и също така ми е ставало смешно как смята за турски наши хора, грузински танци. Не са турски нито бозата, нито баклавата , нито фереджетата :)

  Виждал съм ,че османците използват знака на рода Дуло ?!

  Благодарение на този материал добих по-конкретна представа за част от помощта на Болшевиките за Кемал , по заповед на Парвус (организаторът на логистиката на сифилитика Ленин и смешниците от редакцията на в-к Искра - с пломбирани вагони пресичат Европа - от Швейцария до Финландия през вражеска кайзерова Германия

 • #24

  Теменужка (Tuesday, 13 September 2016 15:47)

  Президент ще ставал Димитър незнам кой си лайнар. Ще си просто поредният продажник поддай гъз на държавата. То и сегашният президент е българин и какво духате попарата им с години наред. Пък ми говорите и за баташкото клане, та нали вие живи дерете кожата на собственната си нация, имали разлика. Тъпанари такива

 • #23

  Хазарите евреи (Saturday, 23 July 2016 15:06)

  Слепените ушни миди в долният им край,дяволските уши издават хазарите-пишат се за местно население там,където обитават,като евреите,каквито са.Някои араби имат смесени бракове с араби,арменци и имат по-груби черти-големи носове,плътни устни-като истинските гърци и арабите-семити.Ревът на антисемитизмът е прикритие на истинският им произход и едновременно защитават оръжието си срещу бялата раса,араби,заедно с индийци и негри.Затова ги защитават,крият се зад тях.
  Хазарите са бели,поне повечето.Изключително много от тях има и в Русия,и в Турция.Много правилно е посочено това.
  Вижте "българските" политици-Борисов,Пеевски,президентите Първанов,Петър Стоянов,Лиляна Павлова,Бъчварова,Зеленогорски...всички странни фамилии,които крият произходът на човек могат да ви замислят за произходът на хората зад тях.
  Вижте водещите по Босфор ТВ-Ирина Костадинова може да я помислите за българка,но е хазарка-вижте и ушичките слепени на момата.В САЩ почти всички политици са с такива уши,вижте и актьорите на Холивуд-хазари почти всички.Русия?Порошенко,Медведев-Мечкаров,Путин?-поне наполовина хазарче...равните им глави отзад вижте,като отсечени са им черепите.Знаят се,разпознават се,поддържат се.Българите и другите народи да го духат.
  Лидерът на ПКК Абдулах Йоджалан-Abdullah Ocalan?Турчин-вижте му ушите слепени в долният им край и щръкнали при това.Като дръжка на чаша...заешките зъби.
  Кюрдите знаят,че религията е лъжа за промиване на мозъци и контрол чрез страх и затова са атеисти и сами се борят за свободата си.Йоджалан по информация от Интеренет е с баба туркиня,но има съмнения,че майка му е туркиня.Уж затворен в затвор,"зове" кюрдите за "демократично разбирателство" с поробителите им хазари.
  Не чакайте помощ от Русия,управляват ги хазари-евреи и голяма част от населението там са хазари.Размусен,Столтенбер-хазари със слепени уши...Доналд Тръмп в САЩ?Жена му еврейка,дъщеря му "Иванка" и тя със същите уши,хазарка със сини дръпнати очи,приятел на Израел-много ясно.Страх ги е от расизмът,защото не могат да управляват еднонационални държави,затова плюят всички националисти.David Wnendt-слепените ушички,равната главица с филмът му "Look who`s back" осмиващ Хитлер.David Cameron,Boris Johnson?Вижте им снимките...

 • #22

  бг (Tuesday, 14 June 2016)

  Добре,че е бил Кемал Ататюрк да ги култивизира! Трябва да му целуват.....

 • #21

  MOHTAHA (Thursday, 31 March 2016 01:00)

  Наистина впечатляващо четиво. Поздравления! Изобретяване на миналото, измисляне на нация и спекулации с историята винаги е имало и ще има - такава е природата на държавите по света. Ако трябва да сме честни - правим го и ние, но това са естествени процеси и не това ми е мисълта. За мен е ясно едно - местното население от Анатолия до Адриатика е еднородно. Средиземноморски тип, Балкански тип, както искайте го наречете, но е очевидно по темперамент, обичаи, кухня, танци, песни, външност, това са хора с еднакъв произход. Имам един важен въпрос към автора, много ме интересува - как се е наричало местното население по тукашните земи преди това? Ние всички използваме терминът българи, за да обозначим, че това сме ние, но този термин се появява след 4-5 век, ако не се лъжа, няма го изписан никъде преди това. Как да наречем тукашните обитатели от Дунав до Бяло море в периода 5 в.пр.хр. - 5 в.сл.хр. и хем да знаем че говорим за нас българите, хем да знаем, че е терминологично и исторически вярно. Благодаря предварително.

 • #20

  Димитър (Thursday, 18 February 2016 11:17)

  А,всички сегашни политици,ще мият тези кенефи и ще бършат задници без право на обжалване! Майка им 'ша еба мръсна,долна нагла!

 • #19

  Димитър (Thursday, 18 February 2016 10:33)

  Да ви еба мамата на всички турци-мурци и т.н.Като стана президент, всички джамии ще ги направя турски кенефи и ще покана целия свят да си мият гъзовете безплатно.Ако съм на Путин на местото, щях да затрия турция от картата

 • #18

  Аз (Wednesday, 10 February 2016 07:39)

  "Наистина е ирония, че идеята за Пантюркска империя никога не e произхождала от османските турци, а от човек с европейски произход. Името му беше Херман Вамбери, унгарски професор, който е съветник на султана между 1857-1863 г. Вамбери е на служба при лорд Палмерсън в Британското външно министерство -
  и продължава да е английски агент по време на мандата
  си в двора на султана, когато за пръв път предлага на своите домакини в Истанбул фикцията за Пан-туранска супердържава." Ето това обяснява голяя....мата любов между англичаните и турците. Ето защо англичаните са ни " подлагали динена кора" винаги и са действали само в угода на турците, разбирай срещу нас.

 • #17

  Аврам (Thursday, 31 December 2015 08:57)

  Ама да не би Сорос да е финансирал падането на Византия и
  създаването на Турция?

 • #16

  Българка от Видинско (Wednesday, 25 November 2015)

  Много са впечатляващи изследванията на тюрколожката Екатерина Венедикова относно Българите в Мала Азия, въпреки, че по понятни номенклатурни причини не е казано достатъчно. Притежавам книгата, но явно вече не се намира по книжните магазини. Не разбирам негативните коментари, но такива хора трябва да търсят други места за безаргументно поведение, тук става въпрос за история, а това е наука, която борави с факти, не бива да се обиждат безпочвено.

 • #15

  Türk (Friday, 18 September 2015 17:27)

  Ne mutlu TURKUM diyene

 • #14

  даринка кирова (Monday, 07 September 2015 03:21)

  Отговор за тази, която пита за християните- защо са били в Турция. Преди да дойдат турците на Балканите е имало други империи,които в различни векове са просъществували на територията на днешна Турция. За ваше сведение, точно в тези земи апостолите на Христос са разпространявали християнството.И когато някой ви пише Филаделфия , Витлеем или друг град не си мислете, че това са градове в САЩ, а това са били градове в Мала Азия. И тогава за турци не се е говорило. За сметка на това в нашите земи вече е имало народ, който е приел християнството. А за Турция, идете и вижте Кападокия, защото там е имало християни и църкви скални ,под нивото на селището.

 • #13

  Райна СтефановаТомова (Sunday, 14 June 2015 07:42)

  Как се обясняват съществуващите Християнски селища в подземията на Изток в Турската държава?

 • #12

  talasin (Saturday, 13 June 2015 06:59)

  Историографията на съвременна Турция е създадена от наследници на волжски българи, приели исляма след 922 г. Това става след 1918 г., когато в борбите между възстановителите на Казанското ханство и болшевиките, първите губят и част от водачите им емигрират в Турция, която по това време също ври и кипи. Там, благодарение на научната си подготовка в Казан, някои се издигат до професорски титли и научните им трудове се ползват с подобаващ авторитет. От тяхната дейност се възползва Мустафа Кемал и така те правят възможното, водещият елит на турското общество да приеме и обяви турците за наследници на Кубрат. За целта им помагат и известният знак "ипсилон с двете хасти", който е маркиран на меча и шлема на Сюлейман Великолепни, чиято майка е от земите на Северното черноморие. За това, една привечер край паметника на Ататюрк в Измир, който е на приморския булевард, ми направи силно впечатление изключителното благосклонно отношение към мен, от съвсем непознати млади и на средна възраст хора, в т.ч. и местен полицай с форма, като разбраха, че съм българин.

 • #11

  BG (Monday, 01 June 2015 14:56)

  hahah, kajete im Turci poveche ne se zanimavaite. A tova che si miqt zadnicie e pokazatelno kwi sa pedali!

 • #10

  türk (Saturday, 30 May 2015 08:10)

  Стига сте оплювали турците!ако Ердоган види тая новина,ще има още 5 века да слугувате.Смешен народ

 • #9

  smeshnici (Wednesday, 27 May 2015 15:02)

  Purvo se nau4ete da si miete dupetata sled kato se izhojdate mirizlivci

 • #8

  Васил Томов (Wednesday, 27 May 2015 11:05)

  Поне първият клан на тюрките (Кайъ, Огузи) и Осман І, османците имат български произход, виж:
  3.5.3.Турция - http://www.za-balgarite.com/3.5.3.Turkey.html,
  е-страница: www.za-balgarite.com

 • #7

  тера (Monday, 06 April 2015 13:56)

  хаха.троя = турци

 • #6

  азазязя (Wednesday, 01 April 2015 10:55)

  Искам само да попитам...сегашните турци вече знаем какви са,но основателите на османската империя...това е владетелски род-отоман,но той от кои идва,хазари или нещо друго???

 • #5

  РКовачев (Monday, 23 March 2015 03:29)

  Само мъртвото дьонме е добро дьонме.

 • #4

  Атанас Панчев (Wednesday, 18 March 2015 19:40)

  Много от турците дошли на балканите са хазари приели исляма. През 16.век в Османската империя пристигат много еврей от Испания много от тях приемат исляма но си остават скрити еврей. Това са така наречените ДЬОНМЕ. Вижте в гугал какво е това. Ярък представител на дьонме е Мустафа Кемал Ататюрк. Много от тези дьонмета стават после везири паши и бейове. Те са били по жестоки спрямо християните отколкото истинските османци.

 • #3

  славена (Saturday, 07 March 2015)

  Ако знаем,че турците са финансирани от евреите,когато нахлуват в Европа,всичко става ясно - те са наемници,нищо повече.Затова нямали традиции,малко жени,никакво минало и култура.Част от подобните им племена поемат много преди това по друг път - това са маджарите.

 • #2

  jivko (Friday, 06 March 2015 00:31)

  Само да кажа,че според Х.Маджаров 'хазарин' означава българин живеещ в покрайнините,а ешкеназите са техни наследници.

 • #1

  Български усташ (Sunday, 01 March 2015 07:12)

  Само трябва да се посочи че османците са хазари... едни от наследниците на хазарската морга, разбила Велика България... Отдавна хазарите имат за цел на ни унищожат. Османците, както и създателите на россия и ашкеназките евреи са хазари.