ЧУЖДИЯТ ПРОИЗХОД НА ОФИЦИАЛНАТА ИСТОРИЧЕСКА ШКОЛА В БЪЛГАРИЯ

 

 

Патрона на научната антибългаристика - Шльоцер

На него дължим шизофренната дефиниция за настоящите “псевдобългари” и някогашните “българи”:
“Днешните българи СА БЕЗ СЪМНЕНИЕ СЛАВЯНИ, но старите, които дойдоха от Волга (?), без съмнение НЕ СА СЛАВЯНИ, а твърде вероятно турски народ.”
Немско-руският историк А. Шльоцер (18 в.) е титулован за "баща на източноевропеистиката".

 

Българското Възраждане е накарало Виенската и Руската исторически школи да създадат мита за тюркския произход на българите. След Освобождението Българската историческа наука и Българската археология се създават и управляват половин столетие от австроунгарци и руснаци. Българите, които са допуснати да се занимават с история са или виенски или руски възпитаници. Емил Живков

Митовете, които в последствие се превръщат в наша официална история, водят началото си от Август Людвиг Шльоцер, който в своята история от 1771 г. пише, че българите сме турци, дошли на Балканите от поречието на Волга. Това е един от най-старите известни автори, защитаващи такава теза. В българските научни среди митът се налага от Константин Йосиф Иречек (племенник на Павел Йосиф Шафарик) с дейното участие на Васил Златарски.

Чужди учени разработват мита, който с помощта на наши "историци" се налага като история на България. За доказването на тази теория се правят куп фалшификации - както изкривявания на преводи от латински и гръцки исторически извори, така и игнориране на извори, които противоречат на тази теория.

От Освобождението до днес официалната българска историография върви по пътя на своя на основател Васил Златарски, наричан "Баща на българската история".

 

Васил Златарски

(1866-1935)

От 1897 до смъртта си преподава българска история в Софийския университет. През 1913–1914 и 1924–1925 е ректор на Университета. Председател (1921–1926) на Историко-филологическия клон на БАН. От 1921 до смъртта си е заместник-председател на БАН.

 

Как се създава еврейската Златарска школа

Началото на школата полагат един унгарски евреин и един чешки евреин. Двамата са роднини.

 

Павел Йосиф Шафарик - унгарски евреин, дядо на Иречек, министър на просвещението в Сърбия

 

 

 

  

  

Константин Йосиф Иречек - чешки евреин, внук на Шафарик, министър на просвещението в България

  

"Нещастие за България е, че 25-годишният току-що проходил чешки историк Иречек й написа историята. И то така, че я смаза. От огромна и величава, я направи незначителна! А българския народ представи като дребна чергарска орда, дошла през 681 г. по тези земи. За траките - този най-древен народ не само на Балканите, но и в света - нито дума. Иречек се задоволи да препише безкритично византийските хронисти, които не бяха историци, а интенданти на военачалниците, и бяха на другата страна на барикадата в хилядолетния двубой между България и Византия."

Здравко Даскалов

Първият евреин - външен министър на България - не е Соломон Паси, а бай Иречек.

Тюрко-славянската версия за българската история е обобщена от чешкия евреин Константин Иречек на 26 годишна възраст, на базата на мнения на късни западни и руски учени.

Дейността на двамата чужденци е продължена от българския ученик на Иречек - Васил Златарски.

Всички действия на школата винаги са се водели - както ясно се вижда от резултатите - от една пътеводна светлина - враждебност към българския народ. Целите й вече над век са едни и същи - да изкара българите колкото може по-диви и презряни.

Започва се с Шафарик:

"Няма диво племе по света, което да не е посочвано от тогова или оногова като прадядо на българите. Според Шафарик, българите са уралски чуди или фини, които са живели покрай Уралските планини..." - пише още през 1937 г. д-р Г. Ценов.

Нататък продължава описанието на цялата грозна комедия, на която са резултат днешните ни учебници... Не е виц, но като етноним сред изброяваните ни "прадеди" от историците на Великите сили и гениите-основатели на българската история, наред с вотяки, удмури, ненци, угри, тохари, усуни фигурира и името ... "самоеди" - каквото и да означава това... Който не вярва да проследи връзката - за самоедите.

Шафарик, пише: "НАХЛУВАНИЯТА, които са били ужас за Европа, СА БИЛИ НАХЛУВАНИЯ НА БЪЛГАРИТЕ, хуните, аварите, хазарите, унгарците и печенегите, които са прииждали на орди от Азия... ТОВА БЯХА НАРОДИ С МОНГОЛСКО-ТЮРКСКО-ФИНСКО ПОТЕКЛО.”

"Внукът на Шафарик - Иречек, заемайки поста на министър на българската просвета, въвежда като "научна" догма казаното от дядо му." Петко Перинов

ДРУГИ ЩУРОТИИ

Рьослер "доказва", че българите сме самоеди (людоеди) от Сибир. Краковският проф. Коперницки обявява за български един череп, намерен в Букурещ (на някой си Никола Насиу). След различни проучвания на черепа екипът от антрополози на Вирхов стигнал до извода, че българите сме сродни с австралийските аборигени. Още по-интересни са заключенията на професор Obedenare - от формата на черепа заключил, че българите сме говорили едно наречие близко до това на самоедите и тунгузите.

 

ПОДВИЗИТЕ НА ЗЛАТАРСКАТА ШКОЛА

Тя е натрупала доста актив. Ето някои от тях:

 - Тя налага идеята, че сме пришълци в собствената си земя.
Така дава права на съседите ни за териториални претенции към нас. И те ги използват.

 - Тя измисля митичното племе "прабългари" - дивашко монголско чергарско племе с неизяснен произход от кой знае кои диви и миризливи орди с криви крака и дръпнати очи.
Така ни сродява с турците и им дава право за претенции към нас.
Изключва ни от семеството на белите народи.
Дава на македонистите богат материал.

 - Тя налага у нас идеята за "славянско море" в миналото ни и в жилите ни.
Така дава право за претенции на Русия към земите ни.

Върхово постижение:

РАЗКЪСВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В НЬОЙ И КАРТИТЕ НА ЗЛАТАРСКИ

Школата участва фатално (макар и задочно) в разкъсването на България и разпъването на българския народ в Ньой. Васил Златарски и учениците му, които оглавяват научните учреждения в България дават в ръцете (не лично, разбира се) на дипломатите на Великите сили и Гърция карти, според които Тракия и Македония не са български земи.
С тях в Ньой формално се оправдава разкъсването на България и хвърлянето на стотици хиляди българи под робство.

Картите излизат в чуждоезични трудове на Златарски и сътрудниците му. На български не посмяват да ги публикуват.

Резултатът от Ньой е, че и днес повечето българи в България сме потомци на бежанци...

Това е главното престъпление на историческата наука в България към българския народ - че докато той се бореше за национално обединение, тя работеше срещу него.

С картите на Златарски и неговите сътрудници, дипломатите на Гърция и Великите сили аргументираха разкъсването на България пред българската делегация и с тези карти се изгавриха над българския народ. Васил Златарски години работи, за да им ги даде в ръцете.

 

http://www.imadrugpat.org/krovatova.pdf

"За да преподава своите лъжовни схващания, че Тракия и Македония не са български земи, схващания, които се оказаха катастрофални за съдбата на българския народ при определяне границите на неговата държава в Neulli (Ньой), Златарски е получил от държавата заплата около седем милиона лева."

"Материали от съдебното дело на д-р Ганчо Ценов"

 

Подписването на Ньойския договор.Тежкото задължение се пада на Ал. Стамболийски. Веднага след това той демонстративно счупва писалката, с която е заставен да подпише. В Ньой българските делегати са третирани по-скоро като безгласни арестанти, отколкото като дипломати

...

"Масонът Васил Златарски: “заслуга” на мастития професор е, че докато българските войници с жертви и лишения защитаваха целостта на Отечеството през Първата световна война, в удобната си канцелария той изготви една карта на Второто българско царство, от която бяха изключени българските земи в Беломорска Тракия. Възползувайки се от това, около подписването на Ньойския договор гръцкият пълномощен министър Венизелос представи тази карта, за да оправдае териториалните претенции на Гърция към България."

("Произходът на българите – схващания, теории и доктрини" - Шегор Расате)

 

Демонстрация срещу Ньойския договор десет години след подписването му

...

 

ЗАЩО КАЗВАМЕ, ЧЕ ЗЛАТАРСКАТА ШКОЛА Е НА ВЛАСТ И ДНЕС

Тази школа и днес държи научните учреждения у нас. Тези учреждения продължават да провеждат линията й - по същия начин вече цял век. И досега не са се отказали от нейните постулати (митовете за тюрко-славянския произход на българския народ, за късното ни появяване в нашата земя, за нискокултурните "пра" българи номади, нихилизма и омаловажаването на всичко българско и т.н.) Заради тази историческа наука, българския народ и до днес търси прародината си някъде из Азия и никой не може да му я намери. Учебник след учебник си противоречат.

За безкрайните гаври на които подложиха "пра" българите златарските шамани няма да стигнат томове. Кой знае дали има друга страна, където паметниците на героите да са по-грозни от живите хора. Навсякъде те са величествени и внушават гордост. Само ние като застанем срещу паметника на Крум Страшни, насреща ни гледа един натурален циганин, а от юбилейните марки на Българската държава - такива индивиди, каквито не бяхме видяли и във виетнамските общежития.

Този път не са грозни комунистически паметници - това е школата на Златарски и при всички режими резултатите от нея са все такива. След 100 годишни експерименти и издевателства, българинът вече не знае какъв е, откъде е и закъде е.

Княжеско, царско, комунистическо, демократическо - без значение - тази каста антибългарски шамани е същата.

Има една страна, където шльоцерианството е на пиедестала на държавна политика - нашата.

И днес историческите факултети у нас продължават да произвеждат шльоцерианци.

И днес в осакатена България има улици с името на Ньойския българоубиец.

...

 

Павел Серафимов:

Благодарение на туранската теория за произхода ни, ние загубихме Егейска Тракия и Македония – изконни Български земи. Днес замесници на Златарски подготвят ново бедствие за Родината като твърдят, че българите са дошли от Азия памирци. С такива безотговори и необосновани изказвания се отнема наследственото ни право върху страната, в която живеем. За поредната национална катастрофа е достатъчно някой чужд изследовател да представи “доказателства”, че неговите деди са обитавали България преди “идването” на българите. Исторически факти и политика не винаги вървят ръка за ръка. Такива като П. Добрев и поддръжниците му поднасят всичко на тепсия.

...

 

ОЦЕНКАТА НА СЪВРЕМЕННИКА

Георги Раковски - един от най-големите изследователи на българската история и един от истинските й бащи

Раковски е жив съвременник и наблюдател на разпространението на новата модерна версия за историята ни. Той посреща и нея и първите й български апостоли с убийствен примех.

"Европейски някои си учени даром мъдруват, че тии българи (дошавши уж чак в 502 год. подир Христа в днешна България) били татаро-унгарскаго племени, но като дошли в България, найшли тамо седем народа славяни, смесили се с тях и се пославянчили до шуш за твърде малко време! Но тии учени не ни показват отде и кога са били дошли тии седем народа славянски в България и някаква си най-мъничка татаро-унгорска остатка в езика ни?! Нам е познат коренно татаро-турский език и със сичките старания, които сме положили няколко години да открийме такова нещо, за святата истина повестности, нищичко не сме найшли.

Чудни са европейските някои си учени, които тъй даром се впущат в работи, които не познават!"

/БЪЛГАРСКА СТАРИНА, МЕСЕЦ ЧЕРВЕН (ЮЛИЕ) 1-И. БУКУРЕЩ, 1865 г./
 

“Колко смешни са историците и любословците, между коим и много славяни зовими, а в очи коим тая реч е била като трън татарщина, и от того заключавали и решили, че дошавший ... от Волжанските страни Кубрат с едно отделение бил татарин... А от мечтаний татарски язик никаква остатка не е останала, но слял се уж и се изгубил в мечтаний от тях славянский. Чудно приключение и хубава легенда.”

/Георги Раковски. Съчинения Т.4 – С., 1988, 265 с./

  

Както старите гърци са ни хвърляли в скитская яма, тии днешни европейски учени ни съпричисляват с фински и черменски и не знам йоще какви племена и качват ни по уралските диви и пусти гори!”

/Г. С. Раковски, Ключ българскаго язика, Съчинения, том IV, София, 1988, с.194/

 

 

И до ден днешен Раковски е омразен за официалната ни историческа школа - тя всячески се стреми да омаловажи трудовете му и изобщо отрича, че той е историк. А неговите исторически трудове са пропускани даже и в "събраните му съчинения" (т.е. буквално цензурирани). Бюрократи в учреждения отричат дейността на изследователя...

...

 

Унгарският евреин Геза Фехер е нанесъл непоправими щети на българската историография

Известни са две основни негови престъпления:

1. Унищова и фалшифицира надписите около Мадарския конник.

2. Унищожава каменна плоча с надпис, открита при разкопки , които той ръководи на така наречената Омуртакова могила до Исперих.

 

Според едни - основатели на българската археология, според други - основатели на организираното криминално иманярство в България и австро-унгарски агенти.

 

 

Файл:Karel-Skorpil-monument.jpg

Карел Шкорпил (1859-1944)

 

ОБРАЗЪТ НА АСПАРУХ. MADE IN ШКОРПИЛ

Паметникът на Аспарух във Варна - и всички познати ни рисунки, правени по негово подобие - е по "отломка от статуетка, която бил намерил Карел Шкорпил":

"През май 1935 г. на въпроса на в. "Варненска поща" бр. 5364 - дали каменният образ, намерен от г-н Шкорпил и използван за прототип за бюста на хан Аспарух е автентичен, г-н Карел Шкорпил, който по това време бил директор на Археологическия музей и чехословашки почетен консул във Варна, отговорил: "Образът, според който е направен бюстът на цар Аспаруха върху Аспаруховия вал край Варна, е намерен на в. "Джанавар тепе" и е даден на г. Георгиев като образ на Аспаруха. От кого е той и кого точно изобразява, не можем да потвърдим с положителност." "

Местността Джанавара

На същия този връх в тази местност Джанавара, където ровел Шкорпил, има "манастирски комплекс" датиран в 4-6 век (всички антични християнски сгради у нас археолозите имат обичай да датират винаги в 4-6 в.).

 

Създател на пан-тюркизма е Армин Вамбери с рождено име Херман Бамбергер - той произхожда "от бедно еврейско семейство" в Унгария. Действа на английска служба.

Бамбергер в дервишко облекло

Още => Малко известна и малко призната е ролята на чуждестранни не-турски сили в манипулирането на турците, за да обслужват по-широки геополитически интереси.

Наистина е ирония, че идеята за Пантюркска империя никога не e произхождала от османските турци, а от човек с европейски произход. Името му беше Херман Вамбери, унгарски професор, който е съветник на султана между 1857-1863 г. Вамбери е на служба при лорд Палмерсън в Британското външно министерство - и продължава да е английски агент по време на мандата си в двора на султана, когато за пръв път предлага на своите домакини в Истанбул фикцията за Пан-туранска супердържава.

...

Днешни шльоцерианци:

Институт по история при БАН - тюрко-славяни, идват от Северното причерноморие, от Кавказ и от Фанагория

П. Добрев - иранец, идва от Памир и от Хиндукуш

"Само лъжи за древните българи" - идват от Балхара (Афганистан)

 

Comments: 3
 • #3

  Истината (Tuesday, 21 June 2016 18:57)

  Евреите са със слепени уши в долният им край,както Васил Златарски.Пълно е с евреи-Бойко Борисов,Цацаров,Бареков,Календерска,Вл.Горанов,Д.Пеевски,Кунева,Ахмед Доган и много много други "българи",които са евреи!Уж българката президент на Бразилия Дилма Русеф е със същите слепени ушни миди в долният им край!Виж американските президенти-Бил Клинтън,както и другите им,други политици!Вижте ушите на холивудските актьори,актриси-масово са слепени в долният им край!Певци и певици също имат тези черти и пеят на плейбек,но са "наши хора" :)
  Европейските политици-Размусен,Столтенберг,Дейвид Камерън и внимание-наскоро убитата еврейка Jo Cox,на чиято снимка я виждаме и тя е със същият тип уши,както явният евреин David Cameron!Разчитате на помощ от Русия ли?Путин е евреин,Медведев е евреин,други техни политици също,Алексей Милер-шеф на "Газпром" също е евреин!Да погледнем турската БТВ-освен явните турци там да видим лицата и на уж българите и българките и ще видим,че имат същите уши слепнали.
  Българските актьори?Също!
  Всички уж българи с фамилии непоказващи етнически произход са скрити евреи,но всъщност скрити турци!Между турци и евреи няма разлика,затова продължават да лобират за Турция и Гърция,където също мнозинството са евреи!Фамилии като "Златарски" не показват от какъв произход е основателят на рода,неговото име,както е при обикновените фамилни имена като Иванов,Георгиев,Стоянов и т.н.
  Всички екзотични фамилии-Бозаджиев,Бостанджиев,Златарски,Златаров,Софиянски,Зеленогорски,Пирински,Грънчаров и каквито такива има не указват от какъв произход е човекът!За да скрият небългарският си произход такива хора ще лъжат,защото силата на евреите е в тайното им навлизане сред други народи като пета колона и овладяването на този народ отвътре,тайно и коварно,не явно,открито!
  Авторе-не ми вярвай,провери всичко написано от мен!

 • #2

  bozman (Saturday, 08 August 2015 19:21)

  Интересът ни към тази личност е породена от констатацията, че текстовете от прочутия Именник считани за прабългарско-тюркски календарни изрази, както и съобщенията за Тодор Доксов се намират единствено в ръкописи излезли изпод перото на Тимотей (второ т е изписано със ө, на руски – Тимофей). Този човек не е сред списъка от книжовници оформили картината на българската историография и няма да е пресилено да се каже, че името му е абсолютно неизвестно сред българските историци, а от там и сред българската общественост. Това е невероятно като факт и трудно за проумяване, тъй като именно неговите писания са източник за официалната българска историография, по която тя е издала стотици хиляди книги – и в нито една от тях не търси дори частичен отговор, кой, кога и защо е писал тези кратки абзаци.-------
  https://sites.google.com/site/bulgariannewhistory/koj-e-armatol-timotej-veneaminov

  https://sites.google.com/site/bulgariannewhistory/koj-e-armatol-timotej-prodlzenie

 • #1

  Aliya Osho (Monday, 20 April 2015 05:56)

  Българите са първите хора на Земята, хората на Духа и при всичките си разселвания около света са разнасяли със себе си своята Древнобългарска духовност § Българския си език. Ето защо всички древни народи на света имат една и съща духовност и са говорели един и същи език / Българския. http://aliya.blog.bg/history/2015/01/13/bylgarite-rodonachalnici-na-trakite.1330025